BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
true6004000truetrue0truetruefadetrue

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie powstał w 1974 r., na bazie byłego sanatorium, jako Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych. Obecnie Dom posiada 150 miejsc, w tym 55 dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 95 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Placówka mieści się na skrzyżowaniu ulic Starogardzkiej oraz Szpitalnej. Budynek główny został wybudowany ok. 1860r. z przeznaczeniem na szpital. Pełnił tę funkcję do 1951r. Następnie w latach 1951-1973 mieściło się tu Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze. W związku ze spadkiem zachorowań na gruźlice, od stycznia 1974r. budynek przeznaczono na Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

Pierwszym dyrektorem był p. Stanisław Marciński, następnie p. Wojciech Tomczak, a od 2 listopada 1993r. obecny Dyrektor Rufin Wysocki.

Placówkę tworzy kompleks budynków usytuowanych w centrum miasta, blisko węzła autostrady A-1 i przystanku komunikacji. Kompleks tworzą: dwu kondygnacyjny budynek główny wyposażony w windę, nowy jednopiętrowy pawilon, także posiadający  windę, parterowy budynek mieszkalny, kaplica oraz budynki techniczne. Placówkę otacza 1,2 ha terenu, zagospodarowanego ogrodem i stawem rybnym. Dom posiada zaplecze techniczne, umożliwiające samodzielne funkcjonowanie tj. pralnię, kuchnię, kaplicę, stołówki, ujęcie wodne, ogrzewanie gazowe. Wspomniany wyżej jednopiętrowy pawilon zaczęto budować wiosną 1997r., a ukończono w grudniu 1997r. Mieszkańcy wprowadzili się w czerwcu 1998r.

Dom Pomocy jest jednostką organizacyjną powiatu tczewskiego. Działa w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponad gminnym. W latach 1993-2006 został całkowicie zmodernizowany, osiągając standardy unijne. Decyzją Nr 25/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. Wojewody Pomorskiego, Powiat Tczewski otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.

fade

Współpraca
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
Aktualności