BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Odpłatność
true6006000truetrue0truetruefadetrue

Odpłatność

Zarządzeniem Nr 6/2018 Starosty Tczewskiego z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Tczewski oraz na zlecenie Powiatu Tczewskiego, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w DPS w Pelplinie od marca 2018r. w wysokości 3.528,24 zł. Na poczet opłaty mieszkaniec wnosi 70% emerytury, renty, zasiłku lub innego źródła dochodu.

W sprawie kosztu pobytu wydawana jest decyzja administracyjna, przez gminę kierującą do DPS, na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie